Przetargi

 

 ° ° °

Zarząd SM Dolna Odra w Gryfinie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie.

Termin składania ofert do 11.08.2022 r. do godz. 15:00.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni zwrócić się do Spółdzielni (w formie pisemnej bądź przez e-mail) o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

dz.e./28.07.2022 r.

 

 ° ° °

 Zarząd Spółdzielni zaprasza do kontaktu Wykonawców zainteresowanych realizacją poniższych zadań remontowych:

  1. Remont pokryć dachowych nad klatkami 129 i 147 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
  2. Wymiana dźwigów osobowych w budynku przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie.
  3. Wykonanie projektu modernizacji kiosków wejściowych do budynku przy ul. Piastów 16 - 20 w Gryfinie.


dz.a./02.06.2022 r.