Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie zatrudni technika lub inżyniera budownictwa więcej

dz.a./08.09.2022 r. 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni oferuje do wynajęcia lokale usługowe zlokalizowane w Gryfinie:

 1. na parterze przy ul. Z. Krasińskiego 84U, o pow. użytkowej 73,00 m²,
 2. na parterze przy ul. Łużyckiej 129/2A, o pow. użytkowej 79,22 m²,
 3. na parterze przy ul. Łużyckiej 129/2B, o pow. użytkowej 20,12 m²,
 4. na parterze przy ul. Łużyckiej 129/2U, o pow. użytkowej 56,21 m²,

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć złożyć pisemne zgłoszenie do dnia 29.09.2022 r. w siedzibie Spółdzielni.  

dz.a./08.09.2022 r. 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni zaprasza do kontaktu Wykonawców zainteresowanych wykonaniem wymiany wraz z przebudową  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kruszcowej 4 w Szczecinie.  

dz.a./02.08.2022 r. 

 

Zarząd Spółdzielni zaprasza do kontaktu Wykonawców zainteresowanych realizacją poniższych zadań remontowych:

 1. Remont pokryć dachowych nad klatkami 129 i 147 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 2. Wymiana dźwigów osobowych w budynku przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie.
 3. Wykonanie projektu modernizacji kiosków wejściowych do budynku przy ul. Piastów 16 - 20 w Gryfinie.


dz.a./02.06.2022 r.

 

W dniu 11.06.2022 r. (sobota), biuro Spółdzielni będzie będzie czynne od godz. 7:00 do 15:00, natomiast w dniu 17.06.2022 r. (piątek), biuro będzie nieczynne.
dz.a./02.06.2022

 

Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie nowego pokrycia papowego dachów:

1. nad budynkiem przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie

2. nad budynkiem przy ul. Niepodległości 11 - 17 w Gryfinie

3. nad budynkiem przy ul. Z. Krasińskiego 84 - 110 w Gryfinie

4. nad budynkiem nr 51 w Nowym Czarnowie.

Oferenci zainteresowani złożeniem oferty powinni pisemnie zwrócić się do Spółdzielni o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


dz.a./17.05.2022 r.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 28.06.2019 r. (wtorek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1-go Maja 16, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie - porządek. Projekty uchwał i sprawozdania są dostępne w zakładce "Dla członków".
dz.a./11.05.2022

 

Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 07.09.2021 r. podjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.,

- podziału nadwyżki bilansowej (zysku) za 2020 r.,

- udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu,

- największej sumy zobowiązań,

- wyboru członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję.

  Na radnych wybrane zostały następujące osoby (nazwiska zestawione wg kolejności alfabetycznej):

           1. Biegas Marian,                      6. Ostrówka Olga,                   

           2. Delczyk Maria,                      7. Radke Jolanta,                  

           3. Hermanowicz Piotr,              8. Węzik Krzysztof,      

           4. Nowakowska Aleksandra,    9. Wites Walenty.

           5. Nowakowski Marcin,

dz.a./09.09.2021  

 
Zarząd Spółdzielni informuje, że zaktualizowany został portal internetowy E-czynsze SMDO, co skutkuje zmianą dotychczasowego sposobu logowania.
W celu odzyskania dostępu do portalu niezbędne jest przekazanie do biura Spółdzielni informacji z adresem e-mail, na który zostaną przesłane zaktualizowane dane do logowania. 
 
Dla nowych użytkowników dane niezbędne do zalogowania się na portalu jak wyżej, tj. login i hasło, będą przekazywane po złożeniu wniosku przez osobę, której przysługuje prawo do lokalu (druk wniosku - do pobrania w zakładce "Formularze").
 
dz.a./15.02.2021 r.

 

 

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku.


Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 roku zmianie uległa metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej opłata liczona jest od powierzchni zajmowanego lokalu i kształtuje się następująco:

 • 1,45 zł za każdy 1 m2 powierzchni lokalu do 30 m2;
 • 1,10 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 30 m2 do 45 m2;
 • 0,75 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 45 m2 do 60 m2;
 • 0,40 zł za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 60 m2.

 

Wyjątkiem w zabudowie wielorodzinnej jest sytuacja w której dany lokal zamieszkiwany jest wyłącznie przez jedną osobę, zużywającą nie więcej niż 4 m3 wody (łącznie zimnej i ciepłej) – stawka wynosi 25,00 zł.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych niezbędne jest potwierdzenie niniejszego stanu złożeniem w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra stosownego oświadczenia.

dz.a./15.02.2021 r.

Szanowni Państwo, z uwagi na walkę z epidemią koronawirusa, do odwołania, Zarząd Spółdzielni prosi o zdalne kontaktowanie się z administracją naszej Spółdzielni - tel. 91  416 23 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w ważnych, niecierpiących zwłoki, sprawach, należy telefonicznie uzgodnić wizytę w biurze Spółdzielni. Godziny jego pracy pozostają bez zmian.

Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni, na ostatnim posiedzeniu minionego roku w dniu 16.12.2020 r., m.in. uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2021 r., w szczególności Plan remontów zasobów mieszkaniowych. Szczegółowe informacje w tym temacie będą przedstawione mieszkańcom wkrótce.
dz.a./23.12.2020


 
W dniu 18.06.2018 r., na pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółdzielni się ukonstytuowała. Funkcje poszczególnych członków Rady ujęte są w zakładce "Władze".
dz.a./27.06.2018 r.
 
Walne Zgromadzenie, w dniu 13.06.2018 r., dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej na kadencję 2018 r. - 2021 r. Na radnych wybrane zostały następujące osoby (nazwiska wg kolejności alfabetycznej):
 
  1. Marian Biegas, 6. Aleksandra Nowakowska,
  2. Adam Czyż, 7. Olga Ostrówka,
  3. Henryk Gorzkiewicz, 8. Adam Sinicki,
  4. Roman Kurczewski, 9. Roman Stawiarski.
  5. Ryszard Ławniczak,  
 
Ponadto, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 12.05.2017 r. do 14.05.2018 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu,
 • największej sumy zobowiązań,
 • zmian w Statucie Spółdzielni.
dz.a./27.06.2018 r.

     Na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. Rada Nadzorcza uchwaliła, przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2018 r., w tym Plan remontów zasobów mieszkaniowych.

 
     Zarząd Spółdzielni informuje, że został uruchomiony portal internetowy E-czynsze SMDO, który m.in. umożliwia każdemu użytkownikowi lokalu, dobrowolne i bezpłatne, uzyskiwanie bieżących informacji:
 • o wysokości opłat za jego lokal,
 • o kwotach naliczeń dotyczących jego lokalu i wpłat oraz wielkości aktualnego salda na jego koncie (nadpłata, niedopłata),
 • o odczytach jego wodomierzy oraz wyliczonych zużyciach ilości wody.
       Dane niezbędne do zalogowania się na portalu jak wyżej, tj. login i hasło, będą przekazywane na wniosek osoby, której przysługuje prawo do lokalu (druk wniosku - do pobrania w zakładce "Formularze").
W przypadku zapomnienia czy zagubienia swojego hasła, ww. osoba powinna złożyć w biurze Spółdzielni nowy wniosek, w oparciu o który zostanie wygenerowane i przekazane Jej nowe hasło.
Ewentualne pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do Działu księgowości telefonicznie pod numerem tel. 91 404 51 37 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
      Informacja dot. warunków przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej
Podczas przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej, dokonywanych zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego, co najmniej raz do roku, pracownicy Spółdzielni zgłaszają problemy związane z brakiem dostępu do niektórych odcinków instalacji. Uniemożliwia to dokładne sprawdzenie szczelności całej instalacji. Co prawda są to przypadki sporadyczne, gdyż większość mieszkańców jest świadoma, że zasadniczym celem kontroli jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Warto zapoznać się z przygotowaną przez nas informacją w tym zakresie klikając w zakładce Pytania - odpowiedzi pytanie "Jakie obowiązują warunki przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej ?".