Władze

  ZARZĄD:   
   1. Tadeusz Kuźniar - Prezes  
   2. Sylwia Kowalska - Zastępca Prezesa Zarządu  
   3. Jerzy Leśniak - Członek Zarządu  
     
  RADA NADZORCZA (kadencja 2021-2024):  
  1. Olga Ostrówka - Przewodniczący Rady  
  2. Walenty Wites - Zastępca Przewodniczącego Rady  
  3. Aleksandra Nowakowska - Sekretarz Rady  
  4. Marian Biegas  
  5. Maria Delczyk  
  6. Piotr Hermanowicz  
  7. Marcin Nowakowski  
  8. Jolanta Radke  
  9. Krzysztof Węzik  
     
  KOMISJA REWIZYJNA:  
  1. Krzysztof Węzik - Przewodniczący  
  2. Marcin Nowakowski - Zastępca Przewodniczącego  
  3. Jolanta Radke