Telefony alarmowe

1  Pogotowie Ratunkowe  ul. Rapackiego   999,  (091  416-22-33)
2  Komenda Policji  ul. Policyjna 2  997,  (091  416-20-41)
3  Straż Miejska  ul. 1 Maja 16   986,  (091  416-20-11 w.186, 286)
4  Patrol Straży Miejskiej - tel. kom  ul. 1 Maja 16   tel. kom. 0 668 697 039
5  Straż Pożarna  ul. Łużycka  998
6  Pogotowie Gazowe  ul. Limanowskiego  992   (091  416-22-23)
7  Pogotowie Energetyczne  ul. Targowa  991,   (091  416-24-31)
8  Pogotowie Ciepłownicze  ul. Targowa  993
9  Przed. Usług Komunalnych  ul. Szczecińska  994,   (091  416-20-51)
10  Dyżur konserwatorski Spółdzielni (zgłoszenia awarii po godz. 1500)  601- 332-710