Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy ?

        Szczegółowe warunki przyznania przyznania dodatku mieszkaniowego określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Zasadnicze warunki, które należy spełniać, aby należał się dodatek mieszkaniowy są następujące:

I. dochód brutto w rodzinie w wysokości - do 175% kwoty najniższej emerytury (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) na 1 osobędla osoby samotnej dochód brutto - do 125% kwoty najniższej emerytury (obowiązującej w dniu złożenia wniosku),

II. wnoszenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego na bieżąco,

III. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

35 mna 1 osobę + (30% p.u. > tj. 10,50 m2) = 45,50 m2

40 mna 2 osoby + (30% p.u. > tj. 12,00 m2) = 52,00 m2

45 mna 3 osoby + (30% p.u. > tj. 13,50 m2) = 58,50 m2

55 mna 4 osoby + (30% p.u. > tj. 16,50 m2) = 71,50 m2

65 m2  na  5 osób + (30% p.u. > tj. 19,50 m2) = 84,50 m2

70 mna 6 i więcej osób + (30% p.u. > tj. 21,00m2) = 91,60 m+ na każdą następną osobę zwiększenie powierzchni użytkowej o 5 m2.

Normatywną powierzchnię (tj. - powierzchnie powyżej zaznaczone tłustym drukiem) powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy mogą też uzyskać osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w Gryfinie - przy ul. Łużyckiej 12) wniosek, na którym wcześniej zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) musi potwierdzić niektóre dane, m.in.  sposób ogrzewania lokalu, jego powierzchnię użytkową oraz łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Wraz z w/w wnioskiem należy złożyć deklarację o wysokości dochodów.

Pobierz druki wniosku   i  deklaracji o wysokości dochodów.