Kiedy nabywca lokalu staje się jego właścicielem ?

        Gdy lokal nabywany jest na rynku pierwotnym (kupno nowowybudowanego lokalu), własność lokalu powstaje w dniu złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej, a nie w dacie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu.  Gdy lokal nabywany jest na rynku wtórnym (kupno już istniejącego lokalu), posiada on już wpis do księgi wieczystej i dlatego w takim przypadku właścicielem lokalu staje się nabywca od momentu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.